javno osvetljenje
  Јавно предузеће "Уређење и јавно осветљење" Јагодина    
 
 
 
pocetak propisi izvestaji kontakt  
 
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ, ЈАГОДИНА

ул. Браће Дирак 46
35000 Јагодина

тел:+381 35 251 582
251 588
факс:+381 35 251 581

 
 

Јавно предузеће Уређење и јавно осветљење, Јагодина, ул. Браће Дирак 46, 35000 Јагодина.

телефон: 035/251588; факс: 035/251581

матични број: 17114182

ПИБ: 101324763

Текући рачуни: 840-963743-81; 160-11969-59; 160-177237-22

 

Оснивач Предузећа:

Град Јагодина, ул. Краља Петра Првог бр. 6, 35000 Јагодина, матични број: 07115008.

Права оснивача остварује Скупштина града.

 

Законски заступник: Боба Томић, директор.

Остали заступници: Весна Јевремовић, Мирјана Танасковић.

 

Надзорни одбор: Златко Јеремић, председник; Стефан Јоцић, члан; Стеван Лазаревић, члан.

 

 

vrh strane врх странеконтакт
 
 

© copyright Јавно предузеће "Уређење и јавно осветљење", Јагодина, 2018.