javno osvetljenje
  Јавно предузеће "Уређење и јавно осветљење" Јагодина    
 
 
 
Pocetak istorijat propisi izvestaji kontakt  
 
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ, ЈАГОДИНА

ул. Браће Дирак 46
35000 Јагодина

тел:+381 35 251 582
251 588
факс:+381 35 251 581

 
 

 

Програм пословања за 2020. годину

Program 2018.

Програм пословања за 2019. годину

Program 2018.
Програм пословања за 2018. годину Program 2018.
Програм пословања за 2017. годину Program 2017
   
 
Извештај независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја за 2019. годину (са билансом стања и билансом успеха) Izvestaj revizora
Извештај независног ревизора о обављеној ревизији завршног рачуна са стањем на дан 31.12.2017. године (са билансом стања и билансом успеха) Izvestaj revizora
   
Структура запослених struktura zaposlenih
   
Приказ планираних и реализованих показатеља за период јануар-јун 2018. године Informacija za JLS
   
   
   

 

 

 

vrh strane врх странеизвештаји
 
 

© copyright Јавно предузеће "Уређење и јавно осветљење", Јагодина, 2018.