home
         
 
ЈП Дирекција за изградњу, Јагодина
 
 
direkcija program kontakt
 

ЈП Дирекција
за изградњу, Јагодина

ул. Браће Дирак 46
35000 Јагодина

тел:+381 35 251 582
251 587

251 588
факс:+381 35 251 581

 

 

Закон о планирању и изградњи.

Закон о комуналним делатностима.

Закон о јавним набавкама.

Закон о јавним предузећима.

Закон о буџетском систему.

 

Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређење грађевинског земљишта.

Програм за постављање привремених објеката - киоска на површинама јавне намене.

Одлука о располагању непокретностима у јавној својини.

 

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ЈП Дирекција за изградњу, Јагодина .

Правилник о изменама и допунама правилника о начину обављања послова јавне набавке у ЈП Дирекција за изградњу, Јагодина .

vrh strane врх стране



прописи

© copyright ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу, Јагодина, 2013-2014.