home
         
 
ЈП Дирекција за изградњу, Јагодина
 
 
direkcija propisi kontakt
 

ЈП Дирекција
за изградњу, Јагодина

ул. Браће Дирак 46
35000 Јагодина

тел:+381 35 251 582
251 587

251 588
факс:+381 35 251 581

 

 

Програм пословања за 2014. годину.

Прилози

Трошкови запослених.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора.

Трошкови запослених (2).

Структура запослених.

Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.

Средства за посебне намене.

 

 

vrh strane врх странепрограм

© copyright ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу, Јагодина, 2013-2014.