home
         
 
ЈП Дирекција за изградњу, Јагодина
 
 
direkcija program propisi
 

ЈП Дирекција
за изградњу, Јагодина

ул. Браће Дирак 46
35000 Јагодина

тел:+381 35 251 582
251 587

251 588
факс:+381 35 251 581

 

 

Јавно предузеће Дирекција за изградњу, Јагодина

ул. Браће Дирак 46, 35000 Јагодина

тел.: (035) 251-582, 251-587, 251-588

факс: (035) 251-581

електронска пошта: info@direkcija-ja.co.rs

 

 

Директор ЈП Дирекције за изградњу, Јагодина:

дипл. екон. Миодраг Јевремовић

miodrag.jevremovic@direkcija-ja.co.rs

 

Надзорни одбор ЈП Дирекције за изградњу, Јагодина

председник:

дипл. инж. електр. Златко Јеремић

чланови:

дипл. инж. маш. Топлица Голубовић

дипл. инж. грађ. Боба Томић

 

 

 

vrh strane врх странеконтакт

© copyright ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу, Јагодина, 2013-2014.