javno osvetljenje
  Јавно предузеће "Уређење и јавно осветљење" Јагодина    
 
 
 
Pocetak istorijat propisi izvestaji kontakt  
 
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ, ЈАГОДИНА

ул. Браће Дирак 46
35000 Јагодина

тел:+381 35 251 582
251 588
факс:+381 35 251 581

 
 

 

Програм пословања за 2018. годину

Program 2018.

Програм пословања за 2017. годину

Program 2017
   
Извештај независног ревизора о обављеној ревизији завршног рачуна са стањем на дан 31.12.2017. године (са билансом стања и билансом успеха) Izvestaj revizora
   
Структура запослених struktura zaposlenih
   
Приказ планираних и реализованих показатеља за период јануар-јун 2018. године Informacija za JLS
   
   
ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  
   
Конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку 1/2018 "Материјал за одржавање јавног осветљења" Konkursna dokumentacija
обавештење о закљученом уговору  
   

 

 

 

vrh strane врх странеизвештаји
 
 

© copyright Јавно предузеће "Уређење и јавно осветљење", Јагодина, 2018.