ЈП Дирекција за изградњу, Јагодина
 
 
direkcija program propisi kontakt
 

ЈП Дирекција
за изградњу, Јагодина

ул. Браће Дирак 46
35000 Јагодина

тел:+381 35 251 582
251 587

251 588
факс:+381 35 251 581

 

 

ЈП Дирекција за изградњу, Јагодина је основана 27.12.1979. године под називом Радна организација Завод за изградњу "Светозарево" са потпуном одговорношћу. Током времена, назив предузећа се више пута мењао, да би 21.5.2001. решењем Трговинског суда у Крагујевцу, ФИ - 385/2001, Дирекција добила назив ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу, а данашњи назив Јавно предузеће Дирекција за изградњу, Јагодина регистрован је од 30.11.2005. године..

Своју делатност Дирекција остварује кроз следеће активности:

  • редовно одржавање комуналних објеката
    • одржавање јавне хигијене и зелених површина,
    • одржавање улица и јавне расвете у граду и сеоским насељима,
    • редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева,
    • одржавање корита реке Белице и потока и
  • инвестициона изградња.
ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање радних места

 

Јавне набавке

Позив за подношење понуде "Зимско одржавање улица и општинских путева" preuzmi
Конкурсна документација за јавну набавку услуга у отвореном поступку БР. ЈН 1/2017 preuzmi
Позив за подношење понуде "Материјал за украсну расвету" preuzmi
Конкурсна документација за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности БР. ЈНМВ 10/2016 preuzmi
Позив за подношење понуде "Зимско одржавање улица и општинских путева" preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку услуга у отвореном поступку БР. ЈН 9/2016

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Одржавање општинских, некатегорисаних путева, атарских путева и пешачко бициклистичких стаза" preuzmi
Конкурсна документација за јавну набавку услуга у отвореном поступку БР. ЈН 8/2016 preuzmi
Позив за подношење понуде "Одржавање улица у граду, тротоара и пешачких стаза" preuzmi
Конкурсна документација за јавну набавку услуга у отвореном поступку БР. ЈН 7/2016 preuzmi
Позив за подношење понуде "Уређење стамбених блокова" preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку радова у отвореном поступку БР. ЈН 6/2016

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Материјал за одржавање јавног осветљења" preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности БР. ЈНМВ 9/2016

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Реконструкција улице Софије Младеновић" preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку радова у отвореном поступку БР. ЈН 5/2016

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Реконструкција дела улице Јухорска " preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку радова у поступку јавне набавке мале вредности БР. ЈНМВ 8/2016

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Одржавање општинских, некатегорисаних, атарских путева и пешачко бициклистичких стаза" preuzmi
Конкурсна документација за јавну набавку услуга у отвореном поступку БР. ЈН 4/2016 preuzmi
Позив за подношење понуде "Одржавање улица у граду, тротоара и пешачких стаза " preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности БР. ЈНМВ 7/2016

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Одржавање општинских, некатегорисаних, атарских путева и пешачко бициклистичких стаза"
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности БР. ЈНМВ 6/2016

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Одржавање улица у граду, тротоара и пешачких стаза "
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности БР. ЈНМВ 5/2016

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Израда објеката остале комуналне инфраструктуре на територији града"
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку радова у поступку јавне набавке мале вредности БР. ЈНМВ 4/2016

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Материјал за украсну расвету "
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности БР. ЈНМВ 3/2016

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Саобраћајна сигнализација - портали "
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности БР. ЈНМВ 2/2016

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Уређење стамбених блокова "
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку радова у отвореном поступку БР. ЈН 3/2016

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Одржавање улица у граду, тротоара и пешачких стаза "
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку услуга у отвореном поступку БР. ЈН 2/2016

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Услуге дистрибуције електричне енергије "
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку услуга у отвореном поступку БР. ЈН 1/2016

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Саобраћајна сигнализација - брзински ЛЕД дисплеји "
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности БР. ЈНМВ 1/2016

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Одржавање и уклањање високих стабала дрвореда "
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности БР. ЈНМВ 8/2015

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Материјал за одржавање јавног осветљења "
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку БР. ЈН 8/2015

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Одржавање општинских и некатегорисаних путева и пешачко-бициклистичких стаза "
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку услуге у отвореном поступку БР. ЈН 7/2015

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Одржавање улица у граду, тротоара и пешачких стаза "
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку услуге у отвореном поступку БР. ЈН 6/2015

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Зимско одржавање улица и путева"
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку услуге у отвореном поступку БР. ЈН 5/2015

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Трафостаница за индустријску зону "
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности БР. ЈНМВ 6/2015

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Пумпе за препумпне станице 'Стрелиште' и 'Лугомир' "
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности БР. ЈНМВ 5/2015

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Одржавање вертикалне сигнализације "
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку услуге у поступку јавне набавке мале вредности БР. ЈНМВ 1/2015

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Одржавање вертикалне сигнализације - саобраћајни знаци "
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку услуге у поступку јавне набавке мале вредности БР. ЈНМВ 2/2015

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Одржавање семафорских модула "
preuzmi
Конкурсна документација за јавну набавку услуге у поступку јавне набавке мале вредности БР. ЈНМВ 4/2015
preuzmi
Позив за подношење понуде "Одржавање семафора "
preuzmi
Конкурсна документација за јавну набавку услуге у поступку јавне набавке мале вредности БР. ЈНМВ 3/2015
preuzmi
Позив за подношење понуде "Одржавање општинских и некатегорисаних путева и пешачко-бициклистичких стаза "
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку услуга у отвореном поступку БР. ЈН 3/2015

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Одржавање улица у граду, тротоара и пешачких стаза "
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку услуга у отвореном поступку БР. ЈН 2/2015

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Услуге дистрибуције електричне енергије "
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку услуга у отвореном поступку БР. ЈН 1/2015

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Зимско одржавање улица и путева "
preuzmi
Конкурсна документација за јавну набавку услуге у отвореном поступку БР. ЈН 6/2014
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку услуге у отвореном поступку БР. ЈН 6/2014 - ИЗМЕЊЕНА

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Одржавање вертикалне сигнализације "
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку услуге у поступку јавне набавке мале вредности БР. ЈНМВ 8/2014

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi
Позив за подношење понуде "Безоловни бензин "
preuzmi

Конкурсна документација за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности БР. ЈНМВ 9/2014

Обавештење о закљученом уговору

preuzmi

Позив за подношење понуде "Израда просторно планске документације"

preuzmi
Конкурсна документација за јавну набавку услуге у поступку јавне набавке мале вредности БР. ЈНМВ 7/2014
preuzmi
Обавештење о обустави поступка јавне набавке ЈНМВ 6/2014
preuzmi
Позив за подношење понуде "Израда просторно планске документације"
preuzmi
Конкурсна документација за јавну набавку услуге у поступку јавне набавке мале вредности БР. ЈНМВ 6/2014
preuzmi
Питања и одговори
preuzmi
   
   

 

vrh strane врх стране
© copyright ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу, Јагодина, 2013-2014.